LUNA Mount chán

LUNA je veľká mohutná fena, dcéra VESNY Elbrus chán a HARLAMA Mount chán ktorá je bez lymfatičnosti. Má správnu vyrovnanú povahu akú má kaukazák mať.