Multi CH. Bairak Azskas Harlam x Baiguš Mount Chán