Profil

MY KAUKAZÁCI

Dovolíme si osloviť všetkých nadšencov, a tých ktorí sa o nás zaujímate.

ODKIAL POCHÁDZAME

Zakaukazsko, je oblasť ktorá sa nachádza na juh od hlavného kaukazského hrebeňa. Rozkladá sa na území štátov Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu, Dagestanu ale aj v Turecku a Iráne.

KTO SME

Sme strážny psy, ktorí sa nedajú podplatiť, zastrašiť, ani kúpiť. Môžete si nás získať iba láskou, ktorú vieme mnohonásobne vrátiť! Za svojich ludí a svoje územie bez váhania život stratiť. Nepriateľa, či zviera či človeka rázne odstrašiť. Preto sme stvorení nie chovateľmi ani šlachtiteľmi, ale tisícročiami života na drsnom kaukaze a prírodnou selekciou úzko spätou s potrebami ľudí chrániť to najcennejšie život človeka, jeho (svorku) a majetok pred votrelcami všetkého druhu.

K VÝSTAVÁM

Prosíme o pochopenie majiteľa, keď sa nestaneme šampiónmi. Každý dobrý majiteľ je šampiónom v našom psom srdci a preto chceme byť aj mi šampiónmi v srdci svojho pána. PS:Pozrite okolo seba koľko z ľudí, čo poznáte by bolo hodných titulu šampióna, keby sme Vás posudzovali my kaukazáci.